University of Nijmegen in 75 portraits

College van Decanen

Order book here.

Achterste rij van links naar rechts: Gerard Vogels, Natuurwetenschappen; Jozef Steenbrink, Wiskunde & Informatica; Gerrit Vooijs, Medische Wetenschappen; Toon Hagen, Letteren; Jan Giesbers, Sociale Wetenschappen; Hans Mastop, Beleidswetenschappen; Ludwig Heyde, Wijsbegeerte. Voorste rij van links naar rechts: Hermann Häring, Godgeleerdheid; Theo van Els, rector magnificus; Peter Tak, Rechten.