One day we went out fishing

Language sleeps in a word

2015, 32 cm x 130 cm

Biografisch I

De taal slaapt in een syllabe
en zoekt moedergrond om te aarden.

Vijf jaren oud is genoeg.
Toen mijn vader, die ik het vroeg,

mij zeide: 'dat is een grondel',
- en ik zàg hem, zwart in de sloot -

legde hij het woord in mij te vondeling,
open en bloot.

Waarvoor ik moest zorgen,
met mijn leven moest borgen:

tot aan mijn dood.

....

Uit 'Vijf vuurstenen', Ida Gerhardt, 1974

Language sleeps in a word
and waits for the quickening earth.
Five years are fit for the task.
When my father, whom I asked
told me: ‘that is a groundling’,
- and I saw it, dark in the ditch -
he lodged the word with me, a foundling
exposed on all sides.
Which I must tend,
with my life must defend:
till the day I died.
.....
Ida Gerhardt, Biographical 1, 1974
translation: Jo Nesbitt