Hé Huân Huà, 2022

1 / 1

Hé Huân Huà

90 x 120 cm, 111 x 148 cm, 147 x 196 cm

1 / 1